Rewitalizacja obiektów zabytkowych

Współpracując z zespołem fachowców nasza firma oferuje Państwu swoje usługi w zakresie rewitalizacji obiektów zabytkowych

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, spójnym z polityką Unii Europejskiej (lata 2007 - 2013) otwierają się (szczególnie dla samorządów) możliwości sięgnięcia po fundusze na rewitalizację obiektów zabytkowych znajdujących się w zasobach gmin i powiatów.
Ma to służyć ochronie dziedzictwa kulturowego oraz podnieść świadomość narodową obywateli. 

Składanie aplikacji wymaga dobrego ich przygotowania w tym rozpoznania faktycznego stanu w jakim znajdują się zabytki i ich otoczenie. Stąd konieczność przeprowadzenia kwerendy źródeł, badań archeologicznych, analiz architektonicznych a także inwentaryzacji zachowanej substancji zabytkowej.

Proponujemy Państwu współpracę w tym zakresie.


TAGI: archeologia, rezydencja, ogród, odtwarzanie, wykopaliska nadzór, wykopy,badania archeologiczne, usługi archeologiczne,nadzory archeologiczne, powierzchniówki, badania powierzchniowe, sondaże, badania sondażowe